Menu
received 561269434351759
MNEC BANNER 539x451 ANTAG 01
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλέφωνο: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023:

Σκοπός-Στόχος

Το μέτρο των επενδύσεων των επιχειρήσεων οινοπαραγωγής αφορά:
•    Επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής
•    Στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και
•    Στο marketing των οινικών προϊόντων.


Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:
α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγομένων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας
β) τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.
γ) την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική  Ένωση)

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν.(Ε.Ε.) 1149/2016, δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
Επίσης μπορούν να καταστούν δικαιούχοι και οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Χρηματοδότηση προγράμματος

Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του Προγράμματος χορηγείται  μέσω του Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  ως κάτωθι:
•    50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν ορισθεί ως λιγότερο αναπτυγμένες, δηλαδή για τις Περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
•    40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο αναπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
•    65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών  δαπανών καλύπτεται με Ίδια συμμετοχή των δικαιούχων.
Η Εθνική συμμετοχή στην χρηματοδότηση του προγράμματος είναι μηδενική.

Ανώτερο και κατώτερο ποσό επένδυσης

•    Ανώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 €
•    Κατώτερο  ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 €.
•    Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 €.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μόνο οι δαπάνες που είναι επαληθεύσιμες και ελέγξιμες και συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη:
Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου
ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην απλή αντικατάσταση εξοπλισμού, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 παράγραφος 4 του Καν (Ε.Ε.) 1149/2016. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας, οι δαπάνες μπορούν να είναι επιλέξιμες.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του άρθρου 48 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.

Ίδια Συμμετοχή

•    Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση  τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της              αιτούμενης επιχείρησης ή και των κύριων μετόχων.
•    Σε περίπτωση δανεισμού υποβάλλεται επιστολή ή και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  για έγκριση χρηματοδότησης του έργου, στην οποία αναφέρονται  μεταξύ άλλων το εγκεκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και η μηνιαία δόση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της ενωσιακής επιδότησης.

Υποβολή Αιτήσεων

 Οι ενδιαφερόμενοι  για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. από την 1η Αυγούστου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του εκάστου έτους.

Η αίτηση είναι  αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας ή μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό πατώντας εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510

Fax.: 2810-360772

E-mail: espa@proactive.com.gr

Prev Next

24-12-2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

  Σκοπός - Στόχος Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Προϋπολογισμός της δράσης 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας Δικαιούχοι Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας• να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»• να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής...

Read more

24-12-2018

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

  Στόχος Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:- στο λιανικό εμπόριο- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας  προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Read more

13-06-2018

Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Υπομέτρο 16.1 – 16.2: « Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργίας» ΔΡΑΣΗ 1:  « Ίδρυση (δυνητικών) επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργία» ΔΡΑΣΗ 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργία»   Σκοπός Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων.

Read more

05-06-2018

Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων»

                Σκοπός Βασικός στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Read more

05-06-2018

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα»

    Σκοπός Βασικός στόχος της δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:•    έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017•    διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Read more

05-06-2018

Πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα»

  Σκοπός Βασικός στόχος της δράσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δικαιούχοι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:•    έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017•    διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Read more

28-11-2017

Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Σκοπός Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Read more

23-11-2017

Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

            Σκοπός  Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες σε διεθνείς εκθέσεις. ΔικαιούχοιΠολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:⦁ έχουν κλείσει τουλάχιστον µία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάµηνης διάρκειας⦁ διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυµούν να προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους στις εµπορικές εκθέσεις  ⦁ παράγουν/µεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά  αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου...

Read more

13-06-2017

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

   Σκοπός Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων,για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Read more

30-08-2016

Δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Σκοπός Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων. Δικαιούχοι Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις: I. Έρευνα και...

Read more

19-07-2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016)

Σκοπός Κεντρικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι: η επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες άμεσα και σταθερά αποτελέσματα η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο η αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, που απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων. Δικαιούχοι Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση. Κλάδοι δραστηριότητας Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των...

Read more

Proactive A.E.

Μας εμπιστεύτηκαν

  • Georgioudaki
  • Liokarpi
  • Zaharioudakis
  • Paterianakis
  • Douloufakis
  • ASM
  • Rouvas

Newsletter

Όνομα & Επίθετο (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Email (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλ.: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

 

Proactive AE