Menu
received 561269434351759
MNEC BANNER 539x451 ANTAG 01
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλέφωνο: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

vgfdv

 

 


Σκοπός

Παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή.

Δικαιούχοι

•    Αφορά επαγγελματίες αγρότες έως 56 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το 2018 και διαμένουν μόνιμα σε περιοχές έως 5.000 κατοίκων.

•    Η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης τους, βάσει της αίτηση ενιαίας ενίσχυσης είναι από 5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ


Δεν είναι δικαιούχοι

•    Νομικά Πρόσωπα
•    Δημόσιοι Φορείς
•    Ενταγμένοι δικαιούχοι σε προγράμματα Νέων Γεωργών


Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση αφορά σε κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ύψους 14.000 ευρώ
•    1η δόση: 70% της ενίσχυσης, με την απόφαση έγκρισης
•    2η δόση: 30% της ενίσχυσης, με την απόκτηση της ιδιότητας «επαγγελματία αγρότη» και των κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων κατάρτισης (σεμινάρια)


Η δεύτερη δόση, καταβάλλεται το αργότερο εντός πενταετίας από την απόφαση έγκρισης


Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια Ευρώ.

Περίοδος υποβολής

Αναμένεται

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρίας μας ή να κατεβάσετε το ενημερωτικό κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510

Fax.: 2810-360772

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα

Prev Next

02-01-2019

Μέτρο 11: «Βιολογική Γεωργία»

  Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδουςΔράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδουςΔράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Read more

04-12-2018

Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

    Σκοπός Παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή.

Read more

20-04-2018

Υπομέτρο 5.1 – «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων»

    Σκοπός Σκοπό έχει την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή, μέσω της παροχής δημόσιας στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας, ώστε να διατηρήσουν οι εκμεταλλεύσεις τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά. Δικαιούχοι Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν:•    Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα•    Συλλογικά Σχήματα γεωργών

Read more

04-12-2017

Μέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Σχέδια Βελτίωσης»

      Δράση 4.1.1: « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»   Σκοπός Το πρόγραμμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δικαιούχοι Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης, μπορούν να κριθούν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγεγραμμένοι στο ΜητρώΟ Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλέυσεων ως Επαγγελματίες Αγρότες  (όχι Νεοεισερχόμενοι) Συλλογικά Σχήματα (πχ Ομάδες Παραγωγών, οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί)

Read more

02-05-2017

4.2.1 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

     Σκοπός Tο εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Στόχοι του Μέτρου είναι:  α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,  β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας Δικαιούχοι Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας Εξαιρούνται...

Read more

05-04-2017

Πρόγραμμα Προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2017-2018

  Αναπτύξτε τις πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού με την βοήθεια του προγράμματος "Προώθηση οίνων σε χώρες τρίτων χωρών" 2017-2018 1. Δικαιούχοι          Δικαιούχοι του μέτρου είναι επιχειρήσεις (ιδιωτικές, συνεταιριστικές), καθώς και επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις ή δημόσιοι οργανισμοί. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή διαθεσιμότητα προϊόντων, τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα μετά την εργασία προώθησης (τουλάχιστον 300 hl).   2. Επιλέξιμα προϊόντα: Οίνοι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Οίνοι με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Ποικιλιακοί οίνοι.   3. Χρηματοδοτικό σχήμα Κοινοτική συμμετοχή: 50% Εθνική συμμετοχή: 30% Ιδία συμμετοχή: 20%   4. Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο...

Read more

04-04-2017

Μέτρο 4.2: "Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

      Το προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχτεί το Μέτρο 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά στη «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τομέων μεταποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και  για πρώτη φορά περιλαμβάνει ξεχωριστή δράση για δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση της παραγωγής τους (Δράση 4.2.3).

Read more

Proactive A.E.

Μας εμπιστεύτηκαν

  • Rouvas
  • Liokarpi
  • ASM
  • Douloufakis
  • Zaharioudakis
  • Georgioudaki
  • Paterianakis

Newsletter

Όνομα & Επίθετο (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Email (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλ.: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

 

Proactive AE