Menu
received 561269434351759
MNEC BANNER 539x451 ANTAG 01
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλέφωνο: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

«Οι εξελίξεις στην αγροτική πολιτική: Ευκαιρίες και κίνδυνοι». Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive AE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκου Μπουνάκη στην εφημερίδα "Αντίλαλος της Μεσσαράς".

review antilalosmessaras
 

«Οι εξελίξεις στην αγροτική πολιτική: Ευκαιρίες και κίνδυνοι»

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ProactiveAE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης, μίλησε στον «Αντίλαλο της Μεσσαράς» για θέματα που αφορούν τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, την αγροτική οικονομία και το ρόλο των συστημάτων ποιότητας στην αγροτική παραγωγή.

Πού και πώς πρέπει τελικά να επενδύσουμε κε Μπουνάκη;

Ένας τομέας που η οικονομία μας παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι ο αγροδιατροφικός, που παρά τα βήματα εκσυγχρονισμού του, δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την τεράστια παγκόσμια ζήτηση σε τρόφιμα.

Τα τελευταία 25 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 37%, ενώ η κατά κεφαλήν κατανάλωση τροφίμων αυξήθηκε κατά 27%. Η ζήτηση σε τρόφιμα υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί 60% -80% έως το 2050.

Κε Μπουνάκη, πιστεύετε ότι ο αγροτικός τομέας δικαιούται να έχει τον πρώτο λόγο στο νέο παραγωγικό μοντέλο;

Ο αγροτικός τομέας έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, είναι, όμως, απαραίτητο να απεγκλωβιστεί από την «επιδοτόπληκτη» αντίληψη.

Η ελληνική γεωργία παράγει και έχει πολλά ακόμη να δώσει.

Η ελληνική παραγωγή όχι µόνο μπορεί να σταθεί στα πόδια της, να δημιουργήσει υπεραξίες και να αυξήσει το εισόδημα του αγροτικού κόσμου, αλλά μπορεί να συμβάλλει θεμελιακά τόσο στην έξοδο από την κρίση, όσο και στην επανάκαμψη στην ευημερία.

Για να πετύχουμε όμως αυτούς τους στόχους, είναι αναγκαία η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου καθώς εκτός από τη συνεχή μείωση της παραγωγής, η Ελληνική Αγροτική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, αλλά και αδυναμία δημιουργίας υπεραξίας για τα αγροτικά προϊόντα.

Σε σύγκριση με χώρες όπως η Ολλανδία - που έχει πετύχει μεγάλη υπεραξία στην αγροτική της παραγωγή - μας δίνει την δυνατότητα να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Στην Ελλάδα καλλιεργούνται σήμερα, περί τα 51,7 εκ. στρέμματα, με ετήσια απόδοση 143,14$/στρέμμα. Οι αντίστοιχες τιμές για την Ολλανδία διαμορφώνονται στα 18,3 εκ. καλλιεργούμενα στρέμματα, με ετήσια απόδοση 759,6 $/ στρέμμα (Πηγή: World Bank, 2016). Αν η Ελλάδα κατόρθωνε να πετύχει τις ανά στρέμμα αποδόσεις της Ολλανδίας, η όποια διαθέτει μόλις το 35% της καλλιεργήσιμης γης της ελληνικής υπαίθρου, η συνολική συμβολή της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ από 7,3 δις$ που είναι σήμερα θα ξεπερνούσε τα 40 δις $.

Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο;

Η Ελληνική αγροτική οικονομία κινείται με τον αυτόματο πιλότο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τις επιδοτήσεις και τις παραδοσιακές καλλιέργειες που αρνούμαστε να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη. Η αγροτική μας πολιτική δεν έχει στόχους, δεν επενδύσαμε και δεν επενδύουμε σε προϊόντα με ζήτηση από την αγορά, δεν παρακολουθούμε τις τάσεις στον τομέα της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων. Από την άλλη, το μαζικό μοντέλο αγροτικής παραγωγής, κυρίως τα τελευταία χρόνια, χάνει έδαφος μπροστά - σε αυτό που λέμε - «τοπικότητα», αναδεικνύοντας αναμφισβήτητο νικητή την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Ο καταναλωτής, στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, έχει περάσει σε μια νέα εποχή αναζητώντας την εμπειρία μέσα από την διατροφή και όχι απλά την ικανοποίηση των διατροφικών του αναγκών.   Η αγροτική παραγωγή οφείλει να ακολουθήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πιστοποίησης και των συστημάτων ποιότητας στην αγροτική παραγωγή;

Η νέα εποχή είναι απαιτητική, ζητάει τα «προϊόντα του μέλλοντος», ικανά να απαντήσουν στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Αντάξια των αυστηρών προσδοκιών του σύγχρονου ανθρώπου, που αναζητά τρόφιμα γευστικά, παραδοσιακά και ασφαλή, έχοντας την απαίτηση να γνωρίζει τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής τους.

Η κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο, με ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και εισροών, με κατάλληλη Πιστοποίηση, ώστε να εξασφαλίζεται προστιθέμενη αξία και να διασφαλίζεται το αγροτικό εισόδημα.

Στην προσπάθεια αυτή, είναι σημαντική η συμβολή των συστημάτων και προτύπων ποιότητας, που αφενός συμβάλουν στην τυποποίηση των διαδικασιών και αφετέρου δημιουργούν έναν ενιαίο κώδικα επικοινωνίας για τα ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι παραγωγοί στην Κρήτη είναι πιο μπροστά στα θέματα που συνδέονται µε την ανάδειξη και πιστοποίηση της ποιότητας;

Από τη φύση της, η αγροτική παραγωγή της Κρήτης δεν μπορεί πάρα να είναι εξωστρεφής. Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας και αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, προκειμένου να διατηρηθεί το μερίδιο αγοράς και να αυξηθεί η παρουσία της διεθνώς. Τα θετικά αποτελέσματα της γρήγορης ενσωμάτωσης αυτών των διεθνών κανόνων οργάνωσης και ασφάλειας παραγωγής, είναι ορατά.

Οι εξαγωγές Κρητικών αγροτικών προϊόντων συνεχώς αυξάνονται, µε τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι το πρώτο τετράμηνο του 2016 είχαμε 11,5 % αύξηση των εξαγωγών, σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2015.

Σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική κε Μπουνάκη, τα επόμενα χρόνια όπως φαίνεται θα είναι δύσκολα, καθώς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, είναι μεγάλη η πιθανότητα μείωσης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Σήμερα η ΚΑΠ απορροφά το 45% των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ποσό πάρα πολύ σημαντικό, απόδειξη της βαρύτητας που δίνεται στον πρωτογενή τομέα και τον τομέα των τροφίμων.

Τρεις παράγοντες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο: Πρώτα από όλα η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε., καθώς είναι από τις χώρες με θετική προσφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Έπειτα, οι διεκδικήσεις των χωρών που εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ΕΕ, οι οποίες   διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο από την χρηματοδότηση της ΚΑΠ.

Και τρίτον, είναι το γεγονός ότι  υπάρχουν αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και από άλλες πηγές, όπως της εκπαίδευσης, της ενέργειας, της ασφάλειας της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού κλπ.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για το μέλλον των επιδοτήσεων και των κονδυλίων που προορίζονται για τα επενδυτικά προγράμματα.

Τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς ως χώρα ανεξάρτητα από την απόφαση για τα ποσά που τελικά θα διατεθούν από τη νέα ΚΑΠ;

Αυτό που πρέπει να κάνουμε στη χώρα μας είναι να προετοιμαστούμε και επιτέλους να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πόρους που έχουμε στη διάθεση μας από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 που είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα να αναζητήσουμε επενδυτικά κεφάλαια και από άλλες πηγές, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε την μετάβαση της αγροτικής μας οικονομίας σε μια άλλη εποχή.

Να συνδέσουμε την έρευνα και την καινοτομία με την παραγωγική διαδικασία για να παράγουμε προϊόντα με υπεραξία.

Τέλος, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ώστε να αλλάξει και αναπτυχθεί η αγροτική οικονομία του τόπου μας;

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, παρά την ήδη σημαντική του συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, μπορεί ακόμη να δώσει πολλά στην Εθνική οικονομία. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη παραγωγή, ποιοτικότερη παραγωγή, εξυπνότερη παραγωγή.

Χωρίς έρευνα και καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για την έρευνα και την εφαρμογή της στον αγροτικό τομέα, με αποτέλεσμα όλες οι εισροές (τεχνολογία, πολλαπλασιαστικό υλικό, αγροτοχημικά) να είναι εισαγόμενες.

Σημαντικό ρόλο επίσης πρέπει να παίξουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως π.χ. τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου.    

Η ενίσχυση των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου με προσωπικό και υποδομές, θα συμβάλουν μέσω των εξειδικευμένων συμβουλών τους στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των    τροφίμων.

Μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί επίσης στον τομέα της εκπαίδευσης, οι ανάγκες για μια σύγχρονη γεωργία προϋποθέτει παραγωγούς που θα εκπαιδεύονται και θα μετεκπαιδεύονται συνεχώς.

Στον τομέα αυτό η γεωργική Σχολή Μεσσαράς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Πολιτική γης – χωρίς γη δεν υπάρχει γεωργική οικονομία - ειδικά κίνητρα για αύξηση του μεγέθους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με στόχο να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μένουν να γίνουν πολλά και στους τομείς της οργάνωσης, των πολώσεων και του Marketing, χωρίς επώνυμα προϊόντα και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές δεν μπορούμε να βελτιώσουμε το εισόδημα του παραγωγού.

Ακόμη, αυτονόητα μέτρα είναι η μείωση της φορολογίας που επιβαρύνει την αγροτική παραγωγή και δημιουργεί αντικίνητρα στην αύξηση της.

Επίσης, η δημιουργία επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία συλλογικών επιχειρηματικών δράσεων από παραγωγούς, ειδικά επενδυτικά προγράμματα συμπληρωματικά του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την επένδυση σε τομείς που η Αγροτική οικονομία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση που έχει ανάγκη η αγροτική μας οικονομία για την ανάπτυξη της.

Prev Next

30-07-2018

Επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και την Ελαιοκαλλιέργεια

    Μια αξιόλογη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας ανέλαβε το πνευματικό Κέντρο Καλεσσών διοργανώνοντας εκδήλωση την Παρασκευή 27 Ιουλίου. Η ανταπόκριση που βρήκε ήταν μεγάλη, αποδεικνύοντας ότι τα καίρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους παραγωγούς της Κρήτης χρειάζονται εξειδικευμένη ενημέρωση και παροχή ειδικών γνώσεων.

Read more

26-07-2018

Οργάνωση εσπερίδας με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και την Ελαιοκαλλιέργεια.

Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:« Η καλλιέργεια της ελιάς» Το Πνευματικό Κέντρο Καλεσσών, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο, την Παρασκευή 27 Ιουλίου στις 19:00μμ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, στα Άνω Καλέσσα. Θέμα του σεμιναρίου: Προοπτικές και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Καλλιεργητικές τεχνικές για μια ανταγωνιστική ελαιοκαλλιέργεια.

Read more

24-07-2018

Υπό το συντονισμό και τη διοργάνωση της Proactive A.E. το 1ο Σεμινάριο Ολικής Ποιότητας για τις εταιρείες Cretan Mill και Uniher.

    Υπό τον συντονισμό και την διοργάνωση της Proactive A.E. πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή  το 1ο  Σεμινάριο Ολικής Ποιότητας για τις εταιρείες Cretan Mill και Uniher. Οι συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό των δύο εταιρειών μελέτησαν από κοινού τα κρίσιμα σημεία που αφορούν την τυποποίηση του ελαιολάδου, τα διαφορετικά στάδια της παραγωγικής αλυσίδας από το στάδιο της συγκομιδής του καρπού μέχρι το προϊόν να φτάσει στον τελικό καταναλωτή και αντιλήφθηκαν την δυναμική διαδικασία που συνδέει τα στάδια αυτά.

Read more

18-07-2018

«Οι εξαγωγές αιμοδοτούν την οικονομία»

    Η δημοσιονομική εκτροπή υπήρξε η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη ήταν η υποχώρηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Το αποτύπωμα της αναπτυξιακής υστέρησης δεν εξοβελίζεται όση αυταρέσκεια κι αν διαθέτουμε. Ούτε καλύπτεται από τις διάφορες φαντασιώσεις και συνωμοσιολογίες, τις οποίες κάποιοι εύκολα διακινούν εδώ και δέκα χρόνια. Πόσω μάλλον από τις θεωρίες περί ψεκασμένων.

Read more

10-07-2018

«Επενδύοντας στην επιχειρηματικότητα»

        Ουδέν κακόν αμιγές καλού, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Στη δίνη της κρίσης καταλάβαμε την αξία της συγκεκριμένης ρήσης. Βλέποντας τα πράγματα κατάματα, συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από τις αγκυλώσεις και ιδεοληψίες του παρελθόντος, από τις παρωχημένες αντιλήψεις. Σ’ αυτές άλλωστε οφειλόταν η οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή υστέρηση της χώρας. Ζώντας με αυταρέσκειες, πιστέψαμε ότι η επίπλαστη ευημερία θα κρατήσει στο διηνεκές. Τώρα που λουστήκαμε τις συνέπειες ενός αντιπαραγωγικού και αντιαναπτυξιακού μοντέλου, αποβάλουμε σιγά σιγά τις παλιές μας εμμονές. Τρανή απόδειξη είναι ότι ολοένα και περισσότερο απενοχοποιούμε την επιχειρηματικότητα.

Read more

30-06-2018

«Το αμπέλι και το μέλλον του στην Κρήτη»

    Απογοητευμένος και όχι δικαιωμένος, μιλώντας για σοβαρά λάθη της αναμπέλωσης της δεκαετίας του ’80, που σήμερα επαναλαμβάνονται από μεμονωμένους αμπελουργούς στην προσπάθειά τους να κάνουν αναμπέλωση από μόνοι τους, δήλωσε στην εκπομπή “Κρήτη Σήμερα” της “ΚΡΗΤΗ ΤV” ο ομότιμος καθηγητής Αμπελουργίας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Κρήτης δρ. Γιάννης Φυσαράκης. Στο πάνελ της εκπομπής, τόσο ο ίδιος όσο και ο γεωπόνος Νίκος Μπουνάκης έδωσαν σημαντικά στοιχεία για το χθες, το σήμερα και το αύριο της αμπελουργίας στο νησί.

Read more

26-06-2018

«Ανοίγονται νέες προοπτικές για το επιτραπέζιο σταφύλι της Κρήτης»

Ιδιαίτερα θετικός και αισιόδοξος ως προς το μέλλον της αμπελουργίας και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για το επιτραπέζιο σταφύλι, εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive AE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης, στην εκπομπή «Live με την Αντιγόνη» της Τηλεόρασης Creta. Ο κος Μπουνάκης στο πάνελ της εκπομπής, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία για την παραγωγή και εμπορία των επιτραπέζιων σταφυλιών σε εθνικό,  ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, δηλώνοντας πως ο τομέας του επιτραπέζιου σταφυλιού, έχει τεράστιες προοπτικές, δίνει μεγάλες υπεραξίες, αρκεί να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και την αντίληψη που είχαμε μέχρι τώρα για το θέμα της συγκεκριμένης καλλιέργειας.

Read more

25-06-2018

Με καλές προοπτικές και μεγάλες προσδοκίες ξεκινά η συγκομιδή επιτραπέζιων σταφυλιών στην Κρήτη.

  Οι πρώτες τιμές στο επιτραπέζιο σταφύλι Με προοπτικές για μια χρονιά καλύτερη από πέρυσι, προετοιμάζονται στην Κρήτη παραγωγοί και εξαγωγείς για την έναρξη της συγκομιδής στο επιτραπέζιο σταφύλι. Ήδη, λόγω πρωιμότητας της χρονιάς, έχουμε στην εσωτερική αγορά τις πρώτες ποσότητες σε διάφορες ποικιλίες, με τιμές που κυμαίνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, από 0,85 μέχρι και 1 ευρώ το κιλό, ενώ έχουν δοθεί και 1,30 ευρώ το κιλό σε κάποιες περιπτώσεις.

Read more

04-06-2018

«Τα συστήματα ποιότητας εφόδια ανταγωνιστικότητας». Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive AE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκου Μπουνάκη, στο περιοδικό Agricola της Καθημερινής.

  Τα συστήματα ποιότητας εφόδια ανταγωνιστικότητας Το μαζικό μοντέλο αγροτικής παραγωγής, κυρίως τα τελευταία χρόνια, χάνει έδαφος μπροστά - σε αυτό που λέμε - «τοπικότητα», αναδεικνύοντας αναμφισβήτητο νικητή την ποιότητα έναντι της ποσότητας.Ο καταναλωτής, στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, έχει περάσει σε μια νέα εποχή αναζητώντας την εμπειρία μέσα από την διατροφή και όχι απλά την ικανοποίηση των  διατροφικών του αναγκών.   Η αγροτική παραγωγή οφείλει να ακολουθήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Read more

11-05-2018

«Οι εξελίξεις στην αγροτική πολιτική: Ευκαιρίες και κίνδυνοι». Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive AE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκου Μπουνάκη στην εφημερίδα "Αντίλαλος της Μεσσαράς".

  «Οι εξελίξεις στην αγροτική πολιτική: Ευκαιρίες και κίνδυνοι»   Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ProactiveAE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης, μίλησε στον «Αντίλαλο της Μεσσαράς» για θέματα που αφορούν τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, την αγροτική οικονομία και το ρόλο των συστημάτων ποιότητας στην αγροτική παραγωγή.

Read more

08-05-2018

Συμμετοχή της «Proactive AE» σε επιστημονική διημερίδα με θέμα: «ΠΟΠ Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης - Η επόμενη μέρα της κρητικής μελισσοκομίας»

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Διημερίδα Μελισσοκομίας,  που διοργάνωσε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνης,με Θέμα: «ΠΟΠ Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης - Η επόμενη μέρα της κρητικής μελισσοκομίας», στις 5 & 6 Μαΐου, στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο. Στην εκδήλωση ήταν εισηγητής -μεταξύ άλλων- και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive AE- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης. Ο κ. Μπουνάκης, στην εισήγηση του,  αναφέρθηκε σε θέματα Πιστοποιημένης ποιότητας και πως αυτή μπορεί να αποτελέσει παράγοντα διαφοροποίησης και δημιουργίας υπεραξίας στο αγροδιατροφικό τομέα.

Read more

04-05-2018

Πράσινοι και ειδικοί οι σύγχρονοι Αγρότες

    Η  βιώσιμη και ορθολογική αγροτική ανάπτυξη, χρειάζεται… πράσινους και ειδικούς, για να παραφράσουμε τη γνωστή κινεζική παροιμία.Με απλά λόγια οι αγρότες μας έχουν ανάγκη από τη συνδρομή και τη στήριξη επιστημόνων με τεχνοκρατική γνώση και μεγάλη εμπειρία.Στην πραγματικότητα κάθε αγρότης για να παράγει ποιοτικά προϊόντα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες τεχνικές, οφείλει να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να χρησιμοποιήσει γεωργικά φάρμακα.

Read more

04-05-2018

Η Πιστοποιημένη ποιότητα, ως παράγοντας διαφοροποίησης και δημιουργίας υπεραξίας στον αγροδιατροφικό τομέα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Πιστοποιημένη ποιότητα, ως παράγοντας  διαφοροποίησης και δημιουργίας υπεραξίας στον αγροδιατροφικό τομέα Ομιλία με θέμα: « Η Πιστοποιημένη ποιότητα, ως παράγοντας  διαφοροποίησης και δημιουργίας υπεραξίας στον αγροδιατροφικό τομέα», θα δώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive AE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης, στο πλαίσιο επιστημονικής διημερίδας μελισσοκομίας, με θέμα: «Π.Ο.Π. Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης - Η επόμενη μέρα της κρητικής μελισσοκομίας».

Read more

26-04-2018

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive AE-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκου Μπουνάκη, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την αγροτική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα

      Ηράκλειο, 26/04/2018 ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Στο  πλαίσιο  συνεργασίας της Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου ΑΕ με την Παναγροτική Ένωση Κυπρίων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Απριλίου εκπαιδευτικό σεμινάριο, με θέμα  την αγροτική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. Στο σεμινάριο ήταν εισηγητής -μεταξύ άλλων- και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive AE- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης.

Read more

04-04-2018

Μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης για την κατοχύρωση ως ΠΟΠ του «Αρνιού Κρήτης»

    Η μελέτη για την κατοχύρωση του «Αρνιού  Κρήτης», ως Προϊόν Προστατευόμενης  Ονομασίας Προέλευσης παρουσιάστηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε στη Περιφέρεια ο Αντιπεριφερειάρχης  Πρωτογενή τομέα Μανόλης Χνάρης παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-Ενέργειας Νίκου Καλογερή,  του Περιφερειακού Συμβούλου και μέλους του δ.σ. Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Σταύρου Τζεδάκη, εκπροσώπων φορέων, της εταιρείας  Proactive ΑΕ που συνέβαλλε στην υλοποίηση της μελέτης και υπηρεσιακών στελεχών.

Read more

27-03-2018

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας BRC-IFS

 Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2018     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Proactive AE- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ο σχεδιασμός,  ανάπτυξη, εγκατάσταση και παρακολούθηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου International Food Standard (IFS), στην επιχείρηση:  «Λάμπρος - Γιώργος Α.Ε – Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων» και στις Οργανώσεις Παραγωγών των Αγροτικών Συνεταιρισμών: «ΝΟΤΟΣ» και «ΤΟ ΝΗΣΙ»

Read more

30-01-2018

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς σε συνεργασία με την Proactive ΑΕ-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ενημερώνουν για την ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου.

      Με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς, σε συνεργασία με την εταιρία ProactiveAΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση μαθητών του 24ου και 31ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, στους χώρους του συνεταιρισμού, με σκοπό την ενημέρωση τους για την ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΑΣ Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς, Ιωάννης Κριθινάκης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις διαδικασίες συγκομιδής του ελαιοκάρπου και την επεξεργασία του για την παραγωγή ελαιολάδου.

Read more

18-12-2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive AE- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης, μιλά στην εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ" για τις ευκαιρίες στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της  Proactive ΑΕ - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκος Μπουνάκης, μιλάει στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ για τα νέα επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα  στο  πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.   Κε Μπουνάκη ποιος είναι ο στόχος των προγραμμάτων; Τα επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα αφορούν στη χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης, για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή την έναρξη μιας νέας επιχείρησης.

Read more

14-12-2017

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς σε συνεργασία με την Proactive AE - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, δημιούργησαν οπτικοακουστικό υλικό που αφορά όλα τα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου.

  Σε μια καινοτόμα πράξη προχώρησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Παναγιάς Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος σε συνεργασία με την  εταιρεία ProactiveA.E. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018, της δράσης « Στ.i.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» δημιούργησαν οπτικοακουστικό υλικό που αφορά όλα τα στάδια παραγωγής του ελαιολάδου.

Read more

11-12-2017

Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Proactive AE – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Νίκου Μπουνάκη, για την αμπελοκαλλιέργεια, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη»

  Ο κος Μπουνάκης τονίζει μεταξύ άλλων, ότι η παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού δεν επαρκεί για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση  κάνει κάθε χρόνο μεγάλες εισαγωγές από τρίτες χώρες, ακόμη και από την Ινδία, για να καλύψει τις ανάγκες της. Οι τάσεις  στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν διαφοροποιηθεί καθώς ο καταναλωτής έχει στραφεί και σε άλλες ποικιλίες, καινούργιες αφού προτιμάει αντί να αγοράζει σταφύλια μιας ποικιλίας, να αγοράζει μια συσκευασία όπου μέσα να περιέχονται δύο-τρείς ποικιλίες σταφυλιών.          

Read more

20-10-2017

Συμμετοχή της «PROACTIVE ΑΕ- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» στην ημερίδα με θέμα «Προώθηση των ελληνικών προϊόντων στα ράφια των ευρωπαϊκών Super Markets και στα δίκτυα τροφίμων»

  Με επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού (Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε) με θέμα «Προώθηση των ελληνικών προϊόντων στα ράφια των ευρωπαϊκών SuperMarkets και στα δίκτυα τροφίμων», στο πλαίσιο της έκθεσης SuperMarket, MiniMarket και Περίπτερο, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITANEXPO.

Read more

19-10-2017

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της PROACTIVE ΑΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, κου Νίκου Μπουνάκη, για την Ελληνική Οικονομία και τις προϋποθέσεις Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας στην εφημερίδα, " Ύπαιθρος Χώρα"

  «Έχουμε ανάγκη από περισσότερη παραγωγή, ποιοτικότερη παραγωγή, εξυπνότερη παραγωγή» «Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, παρά την ήδη σημαντική του συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, μπορεί ακόμη να δώσει πολλά στην εθνική οικονομία.» Ο κος Μπουνάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων, στις απαραίτητες επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και προτείνει στρατηγικές για την αλλαγή και την ανάπτυξη ενός παραγωγικού μοντέλου καθώς  όπως τονίζει, η ελληνική αγροτική οικονομία όχι μόνο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την παγκόσμια ζήτηση σε αγροτικά προϊόντα, αλλά συρρίκνωσε την συμμετοχή της από  0,8% το 1993 στο 0,3% το 2013!      

Read more

27-04-2017

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Β' Κύκλος)

  Σκοπός Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησηςμε τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Δικαιούχοι • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιλέξιμες Δαπάνες Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) Δαπάνες για αμοιβές...

Read more

26-01-2017

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Proactive Α.Ε. κου Νίκου Μπουνάκη στην 8η Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων «Αγρότης της Χρονιάς» 2017

                       Γιατί πρέπει να επενδύσουμε στα επιτραπέζια σταφύλια; «Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή, η κατανάλωση, καθώς και το σύνολο των εξαγωγών των επιτραπέζιων σταφυλιών αυξάνονται διαρκώς, με τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να απορροφούν το 23% των παγκόσμιων εξαγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών. Σε αντίθεση, δυστυχώς, οι εξαγωγές της Ελλάδας ακολούθησαν σταθερή πορεία έως το 2014 αγγίζοντας τα 185 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2015 μειώθηκαν στα 140 εκατομμύρια ευρώ».

Read more

11-08-2016

Δημοσίευμα στον ιστότοπο της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ : Ελληνική εφαρμογή από την Κρήτη «προνοεί» για τον αγρότη

  Το Proactive e-Farming βασίζεται στη συνολική καταγραφή των καλλιεργητικών διαδικασιών που πραγματοποιεί ο παραγωγός, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρες αρχείο διαχείρισης όλων των δεδομένων Είναι δυνατή η καινοτομία υπό Μη Κανονικές Συνθήκες; Και, μάλιστα, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που κάθε άλλο παρά φιλικό μπορεί να χαρακτηριστεί για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών; Η απάντηση έρχεται από την Κρήτη και είναι... ναι! 

Read more

20-04-2016

Ομιλία του Νίκου Μπουνάκη σε Ημερίδα με θέμα: «Νέα ΚΑΠ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/04/2016 Ομιλία με θέμα «Η Ποιότητα ως Συντελεστής Στρατηγικής Διαφοροποίησης των Αγροτικών Προϊόντων - Τροφίμων: Η Χρηματοδότηση Δράσεων Πιστοποιημένης Ποιότητας από το Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» θα δώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Proactive Α.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Κος. Νίκος Μπουνάκης, στα πλαίσια Ημερίδας με θέμα: «Νέα ΚΑΠ: Προκλήσεις και Eυκαιρίες για την Ελλάδα». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με προσέλευση στις 09:30 π.μ. Την Ημερίδα διοργανώνει η ιστοσελίδα ευρωπαϊκής ενημέρωσης EurActiv.gr, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου EurActiv.com, στα πλαίσια του αφιερώματος που το δίκτυο πραγματοποιεί για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική σε...

Read more

08-04-2016

Συνέδριο «Στρατηγική Προετοιμασία & Κρήτη Ενέργειας» με την υποστήριξη της Proactive ΑΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Proactive ΑΕ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι χρυσός χορηγός του Συνεδρίου «Στρατηγική Προετοιμασία & Κρήτη Ενέργειας». Το Συνέδριο διοργανώνει το Νομαρχιακό Τμήμα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2016, στις 16.30, στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Παράρτημα Ηρακλείου, στην αίθουσα Κ28.

Read more

09-03-2016

2ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου με την υποστήριξη της Proactive Α.Ε.

Η «Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» πάντα αρωγός στην προσπάθεια ανάδειξης της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου, υποστηρίζει το 2ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου (2nd Cretan Olive Oil Competition), που διοργανώνεται από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς.

Read more

Proactive A.E.

Μας εμπιστεύτηκαν

  • ASM
  • Douloufakis
  • Paterianakis
  • Liokarpi
  • Zaharioudakis
  • Georgioudaki
  • Rouvas

Newsletter

Όνομα & Επίθετο (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Email (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλ.: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

 

Proactive AE