Menu
received 561269434351759
MNEC BANNER 539x451 ANTAG 01
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλέφωνο: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

Χαμηλές προσδοκίες για την οικονομία, μέτρια αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΣΜΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2015

Τι εκτιμούν δύο στους τρεις συμβούλους μάνατζμεντ.
 
Συνεχίστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 η βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για τα βασικά μεγέθη της οικονομίας, δηλαδή τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, το ποσοστό ανεργίας, τις ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, τις εξαγωγές και, τέλος, τον ρυθμό μεταβολής των τιμών.
 
Η βελτίωση αυτή είχε καταγραφεί και το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο πρέπει να υπογραμμισθεί ότι έπειτα από σύγκριση του δείκτη GMCCI - Οικονομική Συγκυρία μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2015 και του αντιστοίχου του 2014 προκύπτει σαφής επιδείνωση των προσδοκιών. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης GMCCI έχει καταρτιστεί από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).
 
Η ανοδική τάση των προσδοκιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους προφανώς σχετίζεται με την πορεία της οικονομίας (μικρότερη του αναμενομένου κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, συνεχιζόμενη ελαφρά κάμψη της ανεργίας και ανοδική πορεία του τουρισμού) και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση με τη νέα συμφωνία με τους δανειστές.
 
Έτσι περιορίστηκε πιθανώς η αβεβαιότητα και βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα, όπως καταγράφηκε και από άλλες έρευνες.
 
Το ισοζύγιο των απαντήσεων
 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2016 και ενδεχομένως δεν έχουν ενσωματωθεί οι ανησυχίες της αγοράς για τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Ο μέσος όρος του ισοζυγίου «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη του GMCCI - Οικονομική Συγκυρία αυξήθηκε και το τέταρτο τρίμηνο από -6,6% σε -2,8%. Βελτίωση προσδοκιών καταγράφηκε για τρεις από τις πέντε συνιστώσες του δείκτη, δηλαδή τον ρυθμό μεγέθυνσης, τις εξαγωγές και τον ρυθμό μεταβολής των τιμών. Αντίθετα, οι προσδοκίες για την ανεργία έγιναν περισσότερο απαισιόδοξες, ενώ οι απόψεις για την πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή. Ωστόσο, καθ' όλο το 2015 ο δείκτης GMCCI - Οικονομική Συγκυρία παρέμεινε σε επίπεδα αρνητικά και βεβαίως χαμηλότερα των αντιστοίχων του 2014.
 
Το τελευταίο τρίμηνο του 2015 σημειώθηκε επίσης ελαφρά βελτίωση των προσδοκιών και για τους παραγωγικούς συντελεστές. Η διαφορά των ποσοστών αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας για το επόμενο δωδεκάμηνο βελτιώθηκε. Ετσι ο δείκτης GMCCI - Παραγωγικοί Συντελεστές, που προκύπτει ως ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων, διαμορφώθηκε σε -7,2% στο τέλος Δεκεμβρίου από -14,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ωστόσο ο δείκτης παραμένει σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Υπογραμμίζεται επίσης ότι όσον αφορά και τους πέντε υποδείκτες (αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιες υποδομές, συνθήκες χρηματοδότησης, επιχειρηματικότητα, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο) η σχετική πλειονότητα των συμβούλων προβλέπει στασιμότητα. Οπως αναφέρεται  και στην προηγούμενη έκθεση: «Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί αν πράγματι το τρίτο τρίμηνο του 2015 αποτελεί σημείο καμπής για τις επιχειρηματικές προσδοκίες».
 
Τα εμπόδια
 
Τα δύο κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση σχετίζονται με τη φορολογία. Η μεταβλητότητα του φορολογικού συστήματος εξακολουθεί να είναι ο κυριότερος ανασχετικός παράγοντας και ακολουθεί η υψηλή φορολογία. Η σημασία μάλιστα του παράγοντα αυτού έχει αυξηθεί: από την πέμπτη θέση στην κατάταξη τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2015 πέρασε στην τρίτη το προηγούμενο και στη δεύτερη το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Φαίνεται συνεπώς ότι προεξοφλούνται οι επιδράσεις των νέων φορολογικών μέτρων. Αυξημένη ήταν και η σημασία που αποδίδεται στην αναποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η ασυνέχεια που εμφανίζεται στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και οι δυσχέρειες στη χρηματοδότηση.
 
Η εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ
 
Η έρευνα του ΣΕΣΜΑ καταγράφει για τρίτη φορά τις απόψεις των συμβούλων για τον σημαντικότερο ίσως αναπτυξιακό μηχανισμό, το νέο ΕΣΠΑ. Οι έρευνες του πρώτου και του τέταρτου τριμήνου του 2014 είχαν αντιστοίχως καταγράψει τις απόψεις τους για το ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Η πλειονότητα των συμβούλων (61,2%) εκτιμά ότι η κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων συμβάλλει μόνο μέτρια στη μεγέθυνση και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Αντίστοιχες ήταν και οι απόψεις για τη συμβολή του ΕΣΠΑ στη βελτίωση των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Σχεδόν δύο στους τρεις συμβούλους θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι μέτρια. Υπογραμμίζεται επίσης ότι περιορίστηκε το μερίδιο εκείνων που εκτιμούν ότι το ΕΣΠΑ συμβάλλει σημαντικά στην αναδιάρθρωση της οικονομίας και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Καταγράφηκαν επίσης οι διαπιστώσεις των συμβούλων για τα κυριότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις-πελάτες τους όταν επιδιώκουν την ενίσχυσή τους μέσω του ΕΣΠΑ. Τα σοβαρότερα προβλήματα σχετίζονται με τη δυσκολία δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, καθώς και την καθυστέρηση των εκταμιεύσεων. Σημειώνεται η χαμηλή ένταση που αποδίδεται στο πρόβλημα της διαφθοράς, η οποία είχε καταγραφεί και στα τέλη του 2014, καθώς και η μείωση της σημασίας της πολυπλοκότητας των διαδικασιών.
 
Πηγή : tovima.gr
Prev Next

03-11-2017

Τα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για την ίδρυση και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

    Το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης αναμένεται να προκυρησει ένα «πακέτο» προγραμμάτων που στοχεύουν στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την υποστήριξη υφιστάμενων αλλά και υπό ίδρυση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας.Τα προγράμματα αυτά, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδυτικά έργα σημαντικού ύψους. Ήδη, η προγραμματισμένη δημόσια χρηματοδότηση των δράσεων αυτών προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ αν ληφθεί υπ’ όψιν και η ιδιωτική συμμετοχή, εκτιμάται ότι το ύψος των επενδύσεων που θα προκύψουν θα ανέρχονται σε μερικά δισ. ευρώ. 

Read more

24-04-2017

Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

  Σκοπός Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Δικαιούχοι Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις franchising που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους  τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Υλικά/ Κατασκευές, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υγεία/ Φάρμακα).

Read more

16-02-2016

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 4 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020    Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι προκηρύξεις των νέων δράσεων του  ΕΣΠΑ 2014-2020.      Οι 4 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορούν στην ενίσχυση: Των μικρομεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων Των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων Της νεοφυούς επιχειρηματικότητας Των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης     Δικαιούχοι είναι είτε άνεργοι πτυχιούχοι που επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, είτε υφιστάμενες επιχειρήσεις.    Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το πρόγραμμα και   η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα αρχίσει από τις 8/3/2016.     Πατώντας στους παρακάτω υπερσυνδέσμους, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα:  1.     Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  2.     Ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων...

Read more

22-01-2016

Χαμηλές προσδοκίες για την οικονομία, μέτρια αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΣΜΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2015

Τι εκτιμούν δύο στους τρεις συμβούλους μάνατζμεντ.   Συνεχίστηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2015 η βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για τα βασικά μεγέθη της οικονομίας, δηλαδή τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, το ποσοστό ανεργίας, τις ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, τις εξαγωγές και, τέλος, τον ρυθμό μεταβολής των τιμών.   Η βελτίωση αυτή είχε καταγραφεί και το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο πρέπει να υπογραμμισθεί ότι έπειτα από σύγκριση του δείκτη GMCCI - Οικονομική Συγκυρία μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2015 και του αντιστοίχου του 2014 προκύπτει σαφής επιδείνωση των προσδοκιών. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης GMCCI έχει καταρτιστεί από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).   Η ανοδική...

Read more

23-12-2015

Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων.  Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια...

Read more

30-10-2015

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ ανακοινώθηκαν και θα υλοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας

Τα δύο νέα προγράμματα που ανακοινώθηκαν αφορούν: 1) Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από ανέργους από 1/1/2014 έως 31/8/2015. Η επιχορήγηση θα φτάνει έως το ποσό των 10.000 €. 2) Επιχειρήσεις οι οποίες από 1/1/2015 έως 31/8/2015 αύξησαν τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν και τους παρέχεται επιχορήγηση 18 € τη μέρα για κάθε νέο εργαζόμενο.   1ο πρόγραμμα: Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από ανέργους. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Προϋποθέσεις συμμετοχής για ένταξη στο πρόγραμμα: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει...

Read more

14-10-2015

Πανευρωπαϊκό συνέδριο Feaco 2015: Σχεδιάζοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ευρώπη: Ο ρόλος των συμβούλων μάνατζμεντ

  Το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Feaco διοργανώνεται από τον ΣΕΣΜΑ και θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2015 στο αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας (Αιόλου 82-84, Αθήνα). Το συνέδριο έχει θέμα: "Σχεδιάζοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Ευρώπη: Ο Ρόλος των Συμβούλων Μάνατζμεντ" Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sesma.gr/conference2015.  

Read more

Proactive A.E.

Μας εμπιστεύτηκαν

  • Georgioudaki
  • Liokarpi
  • Zaharioudakis
  • Paterianakis
  • Douloufakis
  • ASM
  • Rouvas

Newsletter

Όνομα & Επίθετο (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Email (*)

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Facebook ProactiveLinkedin ProactiveGoogle Plus Proactive
Τηλ.: 2810 360814
Email: info [at] proactive.com.gr

 

Proactive AE