Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.sesma.gr/conference2015.